درباره ی ما

سابقه و رزومه کاری مدیران شرکت کار ماندگار

  • ✅ تجربه 25 سال سابقه کار اجرایی در بخش تولید ملی و حفظ اشتغال و کار آفرین نمونه کشور.
  • ✅ تجربه 20 سال سابقه کار اجرایی در ستاد کل نیروهای مسلح ارتش سماجا.
  • ✅ تاسیس ، احداث ، راه اندازی و احیاء چند واحد تولیدی و خدماتی ، رفاهی در کشور و اشتغال بیش از صد ها نفر بطور مستقیم ،و غیر مستقیم در راستای حمایت تولید ملی و حفظ اشتغال در استان تهران و سایر استانهای محروم کشور.
  • ✅ مشاوره ، نظارت در اجراء، احداث ، راه اندازی و احیاء طرحهای ، شرکتها و کارخانجات تولیدی ، صنعتی ، راکد ، تعطیل ، غیر فعال ، فعال ،و گشایش تامین منابع اعتباری بانکی ریالی ، ارزی ، و فعال سازی مجدد آنان به چرخه تولید ملی و حفظ اشتغال و اقتصاد کشور و سایر… حرفه و تخصص ماست .

ما در کنار شما هستیم  ؛  هزینه های شما را ما مدیریت کنیم